Misli

Zaključak

Može da nastane na dva načina:

  1. Prvo donesemo zaključak, a onda tražimo dokaze koji će potkrepiti.
  2. Pretpostavimo da A uzrokuje B, zatim napravimo dve grupe, jednoj grupi uvedemo faktor A, drugoj grupi ne uvedemo faktor B i tragamo za B u obe grupe.

Ako se držimo prvog metoda, često ćemo ignorisati sve ono što će negirati našu hipotezu.

Ako se držimo drugog metoda možemo doći do sledećih zaključaka:

  • Ako se B pojavi u obe grupe, znamo da nešto drugo utiče na pojavu B.
  • Ako se B pojavi u grupi gde je uveden A, a ne pojavi se u grupi gde nije uveden A, ili je osetno malo prisutan, onda A utiče na pojavu B.
  • Ako se B pojavi tamo gde nije uveden A, a ne pojavi se tamo gde je uveden A, onda smo postavili apsolutno pogrešnu hipotezu.

I jedno i drugo se smatra statističkim alatima naučnog metoda, s tim što je drugo merenje znatno preciznije i nije podložno predrasudama i stereotipima.

Na ovom blogu svakodnevno pišem o čemu god mi se tog dana piše. Ako su vam moji tekstovi zanimljivi, mogu vam ih svakodnevno slati na mejl, i tako ih nećete propustiti u moru objava na fejsbuku.

Onima koji se prijave na mejling listu, poslaću besplatan primerke svog romana Krvavo zeleno, i kratku priču, 43 pored.

Samo mi recite na koju mejl adresu da šaljem.