Misli

Bilo ko

Na internetu možete biti bilo ko jer se predstavljate ljudima koji vas ne poznaju i jer predstavljate samo ono što želite da drugi vide, ali pazite, ako se budete predstavili kao nešto što niste, pre ili kasnije će to isplivati na površinu, jer istina uvek ispliva na površinu i jedini što ćete tada moći da uradite jeste da nađete nove ljude koje ćete moći da obmanete sve dok vas i oni ne provale.

Ako su vam moji tekstovi zanimljivi, mogu vam ih svakodnevno slati na mejl.