Misli

Individualizam i kolektivizam

U individualističkom društvu, cilj je da stvorie najbolju verziju samih sebe; radite na sebi, školujte se, budite najbolji u polju u kom delujete…

Pravila igre su jasna: dozvoljeno je sve što ne nanosi štetu nikom drugom.

Pojedinci koji se izdignu na vrh često ulažu svoje vreme i trud da pomognu drugima da se popnu stepenik više. Samim tim, napredak svakog pojedinca doprinosi napretku grupe jer čitav sistem funkcioniše kao složen mehanizam.

U kolektivističkim društvima cilj je da se ne ističite, da se ne izdvajate iz mase, da poštujete unapred utvrđene doktrine grupe, i da se ne mešate sa drugim grupama.

Pravila igre su jasna: radićeš onako kako svi mi radimo, ili nećeš biti deo nas.

Svako izdizanje je kažnjivo odstranjivanjem iz grupe i zahvaljujući tome bilo kakav napredak, kako pojedinca tako grupe, je veoma usporen i praktično nemoguć.

Na ovom blogu svakodnevno pišem o produktivnosti, motivaciji za rad, i ličnom napretku. Ako vas zanimaju takve teme, mogu vam svoje tekstve svakodnevno slati na mejl. Prijavite se na moju mejling listu i na poklon ćete dobiti moj roman Krvavo zeleno, i kratku priču, 43 pored. Samo mi recite na koju mejl adresu da šaljem. Sve je potpuno besplatno.