Misija Pripovedača

Čovek je u stanju da svesno obradi veoma mali procenat informacija koje svakog trenutka dobija i tada se uglavnom oslanja na svojih pet čula. 

U većoj meri podsvest je zadužena da obrađuje informacije koje ne možemo racionalno da pojmimo i da nam ih na neki način predstavi; otud snovi i intuicija. 

Snovi su priče koje nam podsvest šalje i kroz koje nešto pokušava da nam kaže. Često su nejasni i nerealni, ali govore mnogo o onome čega bi trebalo da se plašimo i o čemu bi trebalo da promućkamo glavu.

Intuicija predstavlja zaključke koje je podsvest donela i zbog toga nekad neke stvari jednostavno znamo da su ispravne iako nikada nismo o njima razmišljali; znamo kad nas neko laže, znamo kada ćemo da se razbolimo; znamo kako će neko da reaguje na nešto što planiramo da uradimo. 

Podsvest je pokupila obrasce ponašanja, povezala uzroke i posledice i sada nam govori na šta da obratimo pažnju.

Intuicija, baš kao i razume, ume da nas prevari; ponekad donesemo pogrešno zaključke na ma kom nivou našeg bića.

Znajući sve to možemo samo da pretpostavimo koliko težak zadatak ima pripovedač.

Pripovedač mora da aktivirna čulna iskustva čitalaca jer tako doživljavamo svet. Ako je pripovedač uspešan u tome, čitalac će doživeti fikciju kao sopstvenu stvarnost i njegova podsvest, vođena životnim iskustvom, će dopuniti veliku količinu informacija koju je pisac morao da izostavi. 

Na taj način podsvest uči i reciklira sopstvene informacije, ali takođe stiče novo iskustvo jer se događaji odigravaju u nekim novim, stranim okolnostima.

S druge strane, pripovedač mora da nasluti intuiciju i podsvesne procese likova o kojima piše. 

Prozni pisci su u velikoj prednosti jer imaju tu slobodu kažu šta njihovi likovi misle i osećaju. 

Nasuprot njima, dramski pisci su ograničeni dijalogom i akcijama. Iako moraju da znaju šta se sve odigrava u liku i sa kakvim dilemama se susreće, dozvoljeno im je da ispolje stvarnost isključivo kroz dijalog i akcije likova.

Taj zadatak nije ni malo lak i zato se vrlo mali broj ljudi odluči da pripoveda i još manji broj ljudi je uspešan u tome na viskom nivou. 

Zahvaljujući uspešnim pripovedačima postoje umetnička prozna i dramska dela iz kojih i čitalac i sam pripovedač imaju mnogo toga da nauče, kako na svesnom tako i na podsvesnom nivou.

Ako su vam moji tekstovi zanimljivi, rado ću vam ih slati na vašu mejl adresu kako ih ne biste u buduće propustili, a sve što bi trebalo da uradite jeste da kliknete na dugme ispod i da se prijavite.

Podelite sa prijateljima:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Štampa