Misli

Poruka ili objava

Ako objavite nešto na zidu vaših društvenih mreža, vašu poruku će videti znatno više ljudi nego da pošaljete jedan mejl ili direktnu poruku. 

Ipak, mejl ili poruka su lični i postoji mnogo veća verovatnoća da će neko pročitati vašu poruku ako pošaljete mejl ili direktnu poruku.

Ako imate nešto važno da saopštite, umesto da objavite nešto na zidu, pošaljite to mejlom ili porukom ljudima za koje mislite da će imati neke koristi od vaše obajave i pratite razvoj događaja.