Misli

Pomoć

Kada pokušamo da pomognemo nekom ko pomoće ne traži, gotovo uvek naiđemo na otpor.

Često, te osobe nisu ni svesne da postoji problem.

Nekada je najbolje pustiti da osoba sama uoči problem i da zatraži pomoć, pa tek onda istu pružiti.

Da li želite da vam šaljem ove tekstove na mejl, da vam pošaljem svoj roman, Krvavo zeleno, i kratku priču, 43 pored? Samo mi recite na koju mejl adresu da šaljem. Sve je potpuno besplatno.