Produktivnost, Život pisca

Idemo dalje

Autori su često isuviše vezani za svoj rad. Nedostatak nezavisnog izdavaštva je što uvek možete ponešto da ispravite i boga mi ćete ispravljati. To Vas može vezati da radite na jednom projektu do veka.

Morate sebi reći – idemo dalje, prelazimo na novi projekat. Nemojte živeti u prošlosti i neka sve greške u Vašim knjigama počivaju miru.

Da li želite da vam šaljem ove tekstove na mejl, da vam pošaljem svoj roman, Krvavo zeleno, i kratku priču, 43 pored? Samo mi recite na koju mejl adresu da šaljem. Sve je potpuno besplatno.