Prof. dr Maja Volk

Lako bi mogao da se pretoči u film. Malo malo, pa iskrsne slika, kadar još nesnimljenog filma.